John & Yoko by Eduardo Kobra in Miami, Florida, 12/15 

Advertisements